แจ้งกำหนดวันตรวจรายงานการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 60-62 ล่วงหน้า 3 เดือน วันที่ 3 กุมภา…

[ad_1]

แจ้งกำหนดวันตรวจรายงานการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ปีงบประมาณ 60-62 ล่วงหน้า 3 เดือน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 (ประชุมตรวจตามวาระ)
วันที่ 3 มีนาคม 2563 (คลินิกวิจัย 15-17 เรื่อง)
วันที่ 3 เมษายน 2563 (ประชุมตรวจตามวาระ)
…….ให้นักวิจัยที่จะนำเสนอรายงานความก้าวหน้า หรือร่างสมบูรณ์ ส่งเอกสารรายงานการวิจัย ก่อนวันตรวจจริง 7 วันตามระเบียบ และเข้าระบบ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้อ่านก่อนล่วงหน้า
…….
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท


[ad_2]

Source