รวมพลังวิจัยไทย สู้ภัยโควิด-19 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงบประมาณ 250 ล้านบาท ให้นักวิจัยไท…

[ad_1]

🇹🇭รวมพลังวิจัยไทย สู้ภัยโควิด-19
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงบประมาณ 250 ล้านบาท ให้นักวิจัยไทยระดมกำลังวิจัยร่วมกับ หระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก และนานาชาติ
💡หัวข้อ
🟢อ่านรหัสพันธุกรรมและติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อ
🟢แบบจำลองเพื่อคาดการณ์ระบาด
🟢ชุดตรวจวินัยฉัย
🟢ยาและวัคซีน
🟢เวชภัณฑ์และระบบการจัดการ

📚จัดทำโดย:
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
▶️แบบคัดกรองตนเองสำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
http://sescimande.net/Self-Screening/

#ไวรัสโคโรนา19 #RKEOC #NRCT #MHESI #COVID-19


[ad_2]

Source