พระครูวัชรสุวรรณาทร ดร. รอง ผอ.วส.เพชรบุรี นำนวัตกรรมจากงานวิจัย เรื่อง การผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น : คุณค่าอัตลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยวัฒนธรรมชุมชน (จากต้นตาล) งานวิจัยปี 2562 สัญญา 005/2562 มามอบไว้ที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

18 มิถุนายน 2563 พระครูวัชรสุวรรณาทร ดร. รอง ผอ.วส.เพชรบุรี นำนวัตกรรมจากงานวิจัย เรื่อง การผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น : คุณค่าอัตลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยวัฒนธรรมชุมชน (จากต้นตาล) งานวิจัยปี 2562 สัญญา 005/2562 มามอบไว้ที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์