เอกสารบริหารโครงการวิจัย

File File size Downloads
doc สพ.013-แบบฟอร์ม-บันทึกเพิ่มผู้ร่วมวิจัย 201 KB 106
doc สพ 012-แบบฟอร์ม-บันทึกส่งขยายเวลา 191 KB 151
doc สพ 011-แบบฟอร์ม-บันทึกส่ง ขอเปลี่ยนตัวนักวิจัย 200 KB 724
doc สพ 010-แบบฟอร์ม บันทึกส่งขอใบรับรองผลงานวิจัย 199 KB 107
doc สพ 09-MCU RS งานวิจัยใช้ประโยชน์ มจร 185 KB 604
doc สพ 08-แบบฟอร์ม ขอเบิกงวดสุดท้าย 202 KB 653
doc สพ 07-แบบฟอร์ม บันทึกส่งฉบับสมบูรณ์ 198 KB 543
doc สพ 06-แบบฟอร์ม บันทึกส่งรายงานวิจัยร่างสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข 199 KB 512
doc สพ 05-แบบฟอร์ม บันทึกส่งร่างฉบับสมบูรณ์ 199 KB 318
doc สพ 04-แบบฟอร์ม บันทึกส่งก้าวหน้าฉบับแก้ไข 200 KB 269
doc สพ 03-แบบฟอร์ม บันทึกส่งก้าวหน้างานวิจัย 198 KB 534
doc สพ 02-แบบฟอร์ม บันทึกส่งขอทำสัญญาวิจัย 199 KB 934
doc สพ 01-แบบฟอร์ม บันทึกส่งข้อเสนอหัวข้อโครงการวิจัย 199 KB 793
doc แบบขอทุน-ป.โท-เอก 33 KB 5
dotx เทมเพลตงานวิชาการnew 17 KB 11