ผลงานวิจัย

“ข้าวเป็นเจ้า”! ศิลปะชุมชนแห่งใหม่แม่สรวยเชียงราย
“ข้าวเป็นเจ้า”! ศิลปะชุมชนแห่งใหม่แม่สรวยเชียงราย“ข้าวเป็นเจ้า”ศิลปะประยุกต์หลักพุทธธรรมชุมช ... ...
12