ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงทะเบียนเข้าร่วมการทำสัญญาโครงการวิจัย ปีงบ 2565 กำลังโหลด…  

ประกาศแจ้งนักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ปีงบประมาณ 2566 จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2564

ประกาศแจ้งนักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ปีงบประมาณ 2566 จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2564 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ | www.bri.mcu.ac.th/pps (โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงแค่ เข้าสู่ระบบ -> ข้อเสนอวิจัยของฉัน คลิกแก้ไขรายการที่เคยยื่นไว้ และเพิ่มไฟล์ Full Paper) 4 ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 เข้ารับฟังการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) วันที่ 2 สิงหาคม 2564 | 09.00 เป็นต้นไป

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 เข้ารับฟังการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) วันที่ 2 สิงหาคม 2564 | 09.00 เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom https://zoom.us/j/3829951669 Meeting ID: 382 995 1669 *หมายเหตุ คลิก Breakout Rooms เพื่อเข้ากลุ่มตามรายชื่อ กลุ่ม 1 คลิก Join Room 1 | กลุ่ม 2 คลิก Join Room 2

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม) เข้ารับฟัง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) วันที่ 1 สิงหาคม 2564 | 13.30 น.

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม) เข้ารับฟัง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) วันที่ 1 สิงหาคม 2564 | 13.30 น. ผ่านระบบ Zoom https://zoom.us/j/3829951669 Meeting ID: 382 995 1669

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 และ 2565 (เพิ่มเติม) เข้ารับฟัง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) รอบที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 | 13.30 น.

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 และ 2565 (เพิ่มเติม) เข้ารับฟัง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) รอบที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 | 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom https://zoom.us/j/3829951669 Meeting ID: 382 995 1669