การจัดการความรู้
ข่าวสาร

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เลขานุการ ก.พ.ว. มจร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษถอดบทเรียน “คุณภาพและการประเมินผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

อ่านต่อ »
Scroll to Top