สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมทีมงาน การจัดอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมทีมงาน การจัดอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  (10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.)  เพื่อประชุมเกี่ยวกับ การตั้งคณะทำงาน คณะทำงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน งบประมาณ  ที่พัก  การเดินทาง  การอบรม ตารางการอบรมเป็นเรื่องของเครือข่ายแม่ไก่ รุ่นที่ 11 ภาคีเครือข่ายของแม่ไก่ วช. การเปิดรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร ตั้งกรรมการคัดกรองผู้เข้ารับการอบรม (อธิการบดีลงนาม) ระบบป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 12 วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

สนใจรายละเอียด คลิกที่นี่ -> https://bri.mcu.ac.th/?page_id=11274

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมประเมินผลงานวิจัย (กลุ่ม Covid-19) 4 มิถุนายน 2564 | 09.00 – 16.30 น.

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมประเมินผลงานวิจัย (กลุ่ม Covid-19) 4 มิถุนายน 2564 | 09.00 – 16.30 น. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมประเมินผลงานวิจัย (กลุ่ม Covid-19) ในการประชุมประเมินผลงานวิจัย ให้กับอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วทั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และวิทยบริการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ ปรึกษา การดำเนินการงานวิจัย ดังนี้ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.                        ประธาน รศ.ดร.กุหลาบ  รัตนสัจธรรม                      กรรมการ … Read more

แจ้งลิงก์กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประเมินผลงานวิจัย (กลุ่ม Covid-19) 4 มิถุนายน 2564 | 09.00 – 16.30

แจ้งลิงก์กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประเมินผลงานวิจัย (กลุ่ม Covid-19) 4 มิถุนายน 2564 | 09.00 – 16.30 ประชุมประเมินผลงานวิจัย กลุ่ม Coivd-19 (ออนไลน์) | วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าระบบประชุม -> https://meet.google.com/tng-rygm-dju (รหัสห้อง : tng-rygm-dju)

บัญชีและลิงก์การประชุมตรวจสอบรายงานวิจัย ฉบับความก้าวหน้า ปีงบ 2564

ประชุมตรวจสอบงานวิจัย ฉบับก้าวหน้า ปีงบ 2564 (ออนไลน์) | วันที่ 27-28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าระบบประชุม -> https://meet.google.com/tng-rygm-dju (รหัสห้อง : tng-rygm-dju)