ข่าวสาร
ข่าวสาร

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 15 | ระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2567 | ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

อ่านต่อ »
Scroll to Top