ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์บรรยายถวายความรู้ ในโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข แด่คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 21 กันยายน 2563 พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ ให้บรรยายถวายความรู้เรื่อง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข แด่คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะสงฆ์เข้าร่วมประชุมจำนวน 260 รูป ในระดับเจ้าคณะอำเภอ รองอำเภอ เจ้าคณะตำบล เลขาเจ้าคณะตำบล/อำเภอ ในการนี้ได้บรรยายเรื่องการป้องกันและไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แด่คณะสงฆ์ด้วย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Loading

Scroll to Top