แจ้งคณาจารย์ นักวิจัย ที่ต้องการเสนอข้อเสนอโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

แจ้งคณาจารย์ นักวิจัย ทุกท่านที่ต้องการเสนอข้อเสนอโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มายังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เพื่อความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลขอให้ทุกท่านยื่นเรื่องและอัปโหลดไฟล์โครงการได้ที่ http://bri.mcu.ac.th/1t1m (ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)

Loading

Scroll to Top