นัดประชุม แจ้งคณะทำงาน กรรมการบริหารตำบล ชาวบ้าน บัณฑิตและนิสิต ทั้ง 5 ตำบล ประชุมออนไลน์ วันที่ 11 มกราคา 2564 เวลา 13.30

นัดประชุม แจ้งคณะทำงาน กรรมการบริหารตำบล ชาวบ้าน บัณฑิตและนิสิต ทั้ง 5 ตำบล ประชุมออนไลน์
วันที่ 11 มกราคา 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าระบบประชุม ผ่านระบบ Google Meet
https://meet.google.com/pti-hxah-cki (รหัสห้อง pti-hxah-cki )