บันทึกการประชุมตรวจสอบรายงานวิจัย ฉบับความก้าวหน้า ปีงบ 2564 | 27-28 เมษายน 2564