แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 เข้ารับฟังการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) วันที่ 2 สิงหาคม 2564 | 09.00 เป็นต้นไป

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 เข้ารับฟังการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) วันที่ 2 สิงหาคม 2564 | 09.00 เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom https://zoom.us/j/3829951669 Meeting ID: 382 995 1669

*หมายเหตุ คลิก Breakout Rooms เพื่อเข้ากลุ่มตามรายชื่อ กลุ่ม 1 คลิก Join Room 1 | กลุ่ม 2 คลิก Join Room 2

2564-08-02 บัญชีข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2566 กลุ่ม 1
2564-08-02 บัญชีข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2566 กลุ่ม 2