พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมสามัคคีรังสรรค์ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี และระบบออนไลน์ Zoom

นนี้ (4 ก.พ.65) เวลา 13.00-17.00 น. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมสามัคคีรังสรรค์ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี และระบบออนไลน์ Zoom โดยมีพระวิสุทธิวรกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี นำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดโครงการสัมมนา ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 100 รูป/คน

Loading

Scroll to Top