แจ้งนักวิจัย ปีงบ’65 เข้ารับฟัง การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยเพื่อขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัย (รอบที่ 2) 17 กุมภาพันธ์ 2565 | 09.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

เรียน/แจ้ง นักวิจัยปีงบ 65 เข้ารับฟังการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยเพื่อขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัย (ปีงบ 65)
| วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669

Loading

Scroll to Top