นัดประชุมตรวจการขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์นัดประชุมตรวจการขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ นักวิจัยที่ส่งรายงานการวิจัยมาขอตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ขอเชิญเข้ารับฟังในวันดังกล่าว | | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669