ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 14

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ 14

เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกไก่รุ่น-14

Loading

Scroll to Top