สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมบุคลากร และมอบหมายงานในโอกาสที่บุคลากรในสังกัดย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมบุคลากร และมอบหมายงานในโอกาสที่บุคลากรในสังกัดย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
ในโอกาสที่ ดร.สุรัตน์ คำโสภา นักจัดการงานทั่วไป ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา
และนางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์ เข้ามาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่หน่วยงานต่อไป

ทั้งนี้ ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับ กับบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ท่าน มา ณ โอกาสนี้

Loading

Scroll to Top