แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12/2566 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

📌 แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12/2566 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย )

  • วันที่ 27 กันยายน 2566
  • ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 5 มจร อยุธยา
  • ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  • ส่งเล่มรายงานวิจัยจำนวน 4 เล่ม มาที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  • และส่งไฟล์รายงาน/ลงทะเบียนเข้าร่วมรับการตรวจประเมินได้ที่เว็บไซต์ -> https://bri.mcu.ac.th/rsp/?page_id=11
  • ภายในวันที่ 18 กันยายน 2566 !


บัญชีตรวจรายงานการวิจัย งปม.๖๕-๖๖ วันที่ 27

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

Loading

Scroll to Top