สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมให้โครงการวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบ 2567

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมให้โครงการวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2567 (ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund -FF67) โดยพระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานประชุมชี้แจงข้อมูลและเตรียมความพร้อมผ่านระบบออนไลน์ Zoom ในวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.

ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการงานวิจัย ปีงบประมาณ FF67 การแบ่งงวดงบประมาณ กำหนดการประชุมทำสัญญาวิจัย และการตรวจรายงานวิจัย ของปีงบ 2567 ตามกรอบระยะเวลาตลอดปีงบประมาณ
Loading

Scroll to Top