ค่านิยม 12 ประการฉบับคุนหมิง

ค่านิยมหลัก 12 ประการ ผ่านสุนทรียภาพฉบับคุนหมิง
(ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์)

  •                 รัฐบาลจีนคงตระหนักถึงปัญหาที่คนในชาติขาดความเอื้อเฟื้อต่อกัน หากไม่เร่งดำเนินการปลูกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมความเอื้อเฟื้อ ก็สามารถมองเห็นภาพความวุ่นวายของสังคมในอนาคตได้ไม่ยากนัก จึงได้มีนโยบายส่งเสริมและรณรงค์เกี่ยวกับคุณธรรม/ศีลธรรมให้ประชาชนชาวจีนได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตเพื่อความผาสุกของสังคมในอนาคตนั่นเอง ในบรรดา 5 เขตของคุนหมิงเมืองหลวงของมณฑลยูนนานประเทศจีนนั้น อำเภออู่หัว (Wuhua) เป็นเขตที่มีประชากรมากที่สุดที่ 855,521 คน บนพื้นที่ (ตร.กม.) ที่น้อยที่สุดที่ 398 ระหว่างทางเดินบนถนนหยวนทงได้พบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ติดไว้ข้างสวนสาธารณะเพื่อเป็นข้อเตือนใจกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนโดยมีอักษรโตๆ ว่า “ 德”อ่านว่า “เต๋อ” แปลว่า คุณธรรม (ดาราชื่อ “หลิวเต๋อหัว” น่าจะแปลว่า พระเอกผู้มีคุณธรรม ต่างจากคนไทยที่มักพูดกันว่า “ช่างมันเต๋อ” อาจแปลได้ว่า อย่าได้ใส่ใจในคุณธรรม) ประเทศจีนมีวาทกรรมเกี่ยวกับศีลธรรมนำสังคมเน้นการปฏิบัติต่อตนเอง การปฏิบัติต่อผู้อื่น และการปฏิบัติต่อสังคม เช่น
    – ทรัพย์สมบัติผลัดเจ้าของทุกวี่วัน คุณธรรมนั้นเป็นของตนตลอดไป
    – คิดร้ายต่อผู้อื่นอย่าได้มี คิดดีทำดีอย่าได้ขาด
    – ขีดเขียนไม่เป็นที่ ติดปะไม่เป็นทาง ขาดศีลธรรม ถ่มถุยไม่เป็นทาง ทิ้งขว้างไม่เป็นที่ ไม่มีอารยธรรม
    – เคารพแก่ผู้สูงอายุ เอ็นดูผู้เยาว์ คือคุณธรรม ช่วยเหลือคนยากจนตกทุกข์ได้ยาก คือกุศล เป็นต้น

  •                นอกจากนี้มีป้ายนับได้ 12 คำ ได้แก่ 1. 富强 (ฝูเฉียง) / powerful (อุดมสมบูรณ์และเข้มแข็งเกรียงไกร) 2. 民主(หมินจู่) / democracy (ประชาธิปไตย) 3. 文明 (เหวินหมิง) /civility (สุภาพชน/อารยธรรม) 4. 和谐 (เหอเส) / harmony (เครือญาติเพื่อนบ้านสามัคคี) 5. 自由 (จื้อโหยว) / freedom (เสรีภาพ) 6. 平等(ผิงเติ่ง) / equality (ชายหญิงเท่าเทียม) 7. 公正(กงเจิ้ง) / justice (ความยุติธรรม) 8. 法治 (ฝ่าจื้อ) / rule law (เคารพกฎหมายวินัยของสังคม) 9. 爱国 (อ้ายกั๋ว) / patriotic (รักประเทศชาติ) 10. 敬业 (จิ้งเย่) / dedication (อุทิศตนเพื่อสังคม) 11. 诚信 (เฉิงซิ่น) / integrity (ซื่อสัตย์สุจริต) และ 12. 友善 (โหย่วซ่าน) / friendship (มิตรภาพและไมตรี) เรียกได้ว่าเป็นค่านิยมหลัก 12 ประการของชาวคุนหมิง

 

ข่าว/ภาพ พระมหาเสรีชน นริสฺสโร