ตารางเวลาเสนอของบประมาณแผ่นดิน 2564 ระยะเวลาส่ง "แผนงาน" 20 วัน เป็นเรื่องใหม่ แนวทางใหม่…

[ad_1]

ตารางเวลาเสนอของบประมาณแผ่นดิน 2564 ระยะเวลาส่ง "แผนงาน" 20 วัน เป็นเรื่องใหม่ แนวทางใหม่ ระบบใหม่ https://tiras.tsri.or.th/ แต่ปรับปรุงมาจากแบบฟอร์มและวิธีการจากงบประมาณแผ่นดิน 2563 …จากที่ศึกษาเบื้องต้น ให้นักวิจัยทุกท่านเตรียมตัวดังนี้
1.แผนงานวิจัย ส่งเอกสารเชิงหลักการของแผนงาน 15 ส.ค.-5 ก.ย. 2562
2. เมื่อแผนงานวิจัยผ่าน ส่งชุดโครงการ และโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ฉบับเต็ม
3. อาจารย์ที่เคยอบรมกับผม เตรียมแผนบูรณาการ 15 หน้า และ โครงการวิจัยเดี่ยวที่สอดคล้องกัน 3-5 เรื่องฉบับเต็มไม่เกิน 30 หน้าไว้เลย แต่ให้พิมพ์ในแบบฟอร์มของปี 2564 ใหม่ (ยังเข้าระบบไม่ได้ แต่เห็นหน้าตาแล้ว ไม่ต่างจากปี 2563 มากนัก ดูในQR Code)
4. ผมจะอธิบายการเขียนอย่างละเอียดในการบรรยายอีก 3 แห่ง คือ มรภ.พระนครศรีอยุธยา ม.มหาสารคาม และ มจร.แพร่
5. แบบฟอร์มและวิธีการจะรีิวิวในเพจอย่างต่อเนื่องครับ[ad_2]

Source