วันที่ 4 – 5 เมษายน 2563 ทางทีมงานได้จัดตารางเวลา เพื่อเปิดให้คำปรึกษา "การพัฒนาข้อเสนอโครงการ&…

[ad_1]

วันที่ 4 – 5 เมษายน 2563 ทางทีมงานได้จัดตารางเวลา เพื่อเปิดให้คำปรึกษา "การพัฒนาข้อเสนอโครงการ" โดยแบ่งช่วงเวลาในการพูดคุยไว้แต่ละประเด็น ดังนี้
.
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน
– ที่มาและความสำคัญ/ ประเภทยุทธศาสตร์
– วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย
– ระยะเวลาดำเนินงาน กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน
– งบประมาณ และอื่น ๆ
.
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน
– ถาม-ตอบ (ประเด็นที่ถูกถามบ่อย)
.
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังรายละเอียดตามที่แจ้งมานี้ สามารถดูช่วงเวลาตามตารางนี้และร่วมเข้ารับฟังการชี้แจงผ่านช่องทาง zoom meeting ตามเวลาที่กำหนดนี้ (รหัสห้องประชุม Meeting ID: 727 821 6338)
.
แล้วพบกันค่ะ


[ad_2]

Source

Loading

Scroll to Top