ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น-หน้าหลัก

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

 • แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่น

 • ไฟล์บทความวิจัยที่ได้รับการรับรองหรือตีพิมพ์ในวารสาร TCI หรือนานาชาติ (.doc,.pdf.zip.rar)
  Accepted file types: doc, docx, pdf, zip, rar.
 • ไฟล์แสกนหนังสือฉบับจริง (.doc,.pdf.zip.rar)
  Accepted file types: doc, docx, pdf, zip, rar.
 • ไฟล์หนังสือเล่มเล็ก/แผ่นพับ สรุปผลงานวิจัย (.doc,.pdf.zip.rar)
  Accepted file types: doc, docx, pdf, zip, rar.
 • วางลิงก์จาก Youtube หรือ Google Drive ->วิธีการแชร์คลิกที่นี่!
 • วางเป็นลิงก์บรรทัดละ 1 อย่าง (ถ้ามี)