ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ดร. ภูวเดช สินทับศาล

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ :

อาจารย์

สถานที่ทำงาน :

217 หมู่ 6
บึงพระ
เมือง, พิษณุโลก 65000
Map It

Scroll to Top