ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี, ดร.

ตำแหน่ง :

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ฝ่ายวิชาการ

สถานที่ทำงาน :

97 หมู่ที่ 14 ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง
นาฝาย
เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ 36000
Map It

Scroll to Top