ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

นางเครือวัลย์ มโนรัตน์

ตำแหน่ง :

อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

สถานที่ทำงาน :

91 ถ.พิทักษ์
หล่มสัก
หล่มสัก, เพชรบูรณ์ 67110
Map It

Scroll to Top