ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

ส่วนกลาง-คณะสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ

ตำแหน่ง :

อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

อาจารย์

สถานที่ทำงาน :

79 ม.1 อาคารพระราชรัตนโมลี
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
Map It

Scroll to Top