ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ

ดร.ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล

ตำแหน่ง :

รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการทั่วไป

ตำแหน่งทางวิชาการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน :

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 469 หมู่ 3
ฝายแก้ว
ภูเพียง, น่าน 55000
Map It

Scroll to Top