ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาเขตขอนแก่น

ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล

ตำแหน่ง :

อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

ผู้ช่วยศาตราจารย์

สถานที่ทำงาน :

30 หมู่ 1
โคกสี
เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000
Map It

Scroll to Top