ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

Displaying 76 – 85 of 85

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง

อาจารย์

ส่วนกลาง-คณะครุศาสตร์

ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ตำแหน่ง

รก.ผอ.สนง.วิชาการ,อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์

หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดจันทบุรี

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

ตำแหน่ง

อาจารย์

Scroll to Top