ระบบเผยแพร่วิดีโอผลงานวิจัย

ระบบเผยแพร่ผลงานวิจัย

  • แบบฟอร์มแจ้งลิงก์เผยแพร่วิดีโอผลงานวิจัย

  • วางลิงก์จาก Youtube หรือ Google Drive ->วิธีการแชร์คลิกที่นี่!

รายการลิงก์ที่ส่งเข้ามา

สถานะปีงบส่วนงานชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยชื่อ-ฉายา-นามสกุล หัวหน้านักวิจัยรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยในวิดีโอที่เผยแพร่ลิงก์วิดีโอเผยแพร่ผลงานวิจัย
สถานะปีงบส่วนงานชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยชื่อ-ฉายา-นามสกุล หัวหน้านักวิจัยรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยในวิดีโอที่เผยแพร่ลิงก์วิดีโอเผยแพร่ผลงานวิจัย

Youtube Channel