สถิติแผนงานวิจัย งปม.64


wdt_ID PLATFORM PROGRAM จำนวน
1 PLATFORM1 P1 3
2 PLATFORM1 P3 13
3 PLATFORM1 P5 17
4 PLATFORM2 P7 17
5 PLATFORM2 P8 20
6 PLATFORM2 P9 18
7 PLATFORM3 P10 5
8 PLATFORM3 P11 1
9 PLATFORM4 P13 29
10 PLATFORM4 P14 1
11 PLATFORM4 P15 8
PLATFORM PROGRAM จำนวน
∑ = 132

Scroll to Top