สถาบันวิจัยฯ จัด WORKSHOP วิจัยเพื่อแก้ไขงานวิจัย ปี 60-62

คำแนะนำการใช้งานระบบประชุมออนไลน์

  • สมาร์ทโฟนให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก App Store (iOS) / Play Store (แอนดรอยด์) ด้านบน
  • โน็ตบุ๊คให้เข้าประชุมด้วยโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chrome เท่านั้น 
  • ไม่แนะนำใช้งานผ่านคอมตั้งโต๊ะ ที่ไม่มีไมค์หรือกล้อง เพราะจะไม่สามารถตอบโต้การประชุมได้
  • มีปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ นายถาวร ภูษา นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ID Line : dhawara 

กำหนดการตรวจวิจัย (Workshop การวิจัยแบบ Progressive learning) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กำหนดการตรวจวิจัย (Workshop การวิจัยแบบ Progressive learning) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี Workshop ดังนี้

  1. เรียนรู้วิธีวิจัยแบบเข้มข้น
  2. วิเคราะห์งานวิจัย (บท4)
  3. สังเคราะห์วิจัย องค์ความรู้ที่ทันสมัย

แผนผังการเขียนรายการวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แผนผังการเขียนรายการวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


แผนผังการเขียนรายการวิจัยและวิทยานิพนธ์ สถาบันวิจัยฯ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำเนินการโครงการคลินิกวิจัยให้กับนักวิจัยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำเนินการโครงการคลินิกวิจัยให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนแนวทางในการทำวิจัยกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในแต่ละส่วนงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธาน