“มจร กับการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ”

               วันนี้ (๗ มี.ค.…

ปิดความเห็น บน “มจร กับการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ”

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบรายงานการวิจัย (คลีนิควิจัย)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 พระส…

ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบรายงานการวิจัย (คลีนิควิจัย)

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ร่วมกับ สสส. และภาคี ผนึกกำลังสร้างเสริมระบบสุขภาพเชิงพุทธ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561  เวล…

ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ร่วมกับ สสส. และภาคี ผนึกกำลังสร้างเสริมระบบสุขภาพเชิงพุทธ
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to