สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายการทำงานเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยง(ทางสุขภาพ)เชิงพุทธบูรณาการ ลงนามความร่วมมือการสร้างเครือข่ายการลดบุหรี่

วันนี้ (16 ธ.ค.) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายการทำงานเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยง(ทางสุขภาพ)เชิงพุทธบูรณาการ ลงนามความร่วมมือการสร้างเครือข่ายการลดบุหรี่ และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จ.ลำพูน โดยมีพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะภาค 7 และ พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 เป็นผู้แทนถวายและมอบองค์ความรู้ เพื่อการสร้างเครือข่ายในอนาคตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมี พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น.พ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี มจร รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว ร่วมลงนามความร่วมมือ

 

 

ที่มา https://www.dailynews.co.th/education/747197

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 13 The 13th Srinakharinwirot Universit…

[ad_1]

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 13

The 13th Srinakharinwirot University Research Conference 2020

วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2563

ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 16 ธันวาคม 2562 [ขยายเวลา]

http://research.swu.ac.th/swucon/13th/

https://www.facebook.com/researchswu/


[ad_2]

Source

เปิด9แนวคิด “การศึกษาในโลกอนาตต” ที่ “ธนินท์” และ “แจ็ก หม่า” เสนอให้คนรุ่นใหม่เรียนจบเร็วขึ

[ad_1]

เปิด9แนวคิด “การศึกษาในโลกอนาตต” ที่ “ธนินท์” และ “แจ็ก หม่า” เสนอให้คนรุ่นใหม่เรียนจบเร็วขึ

หลังจาก “ธนินท์ เจียรวนนท์” ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภั …
[ad_2]

Source

รับชม มหาลัยไทยปรับตัวหรือตาย ? | เมื่อใบปริญญาอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป

[ad_1]

ทำอย่างไร “มหาลัยจึงจะอยู่รอด” และยังคง
ความเป็น “เสาหลัก” ที่มีคุณค่าและความหมายในโลกแห่งอนาคต

[fb_vid id=”photo_id”:”773986873082467″”][fb_vid id=”773986873082467″]
[ad_2]

Source