เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ สกสว. จึงขอเลื่อน “วันเปิดรับคำของบประมาณปี 2564”

เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประกา…

ปิดความเห็น บน เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ สกสว. จึงขอเลื่อน “วันเปิดรับคำของบประมาณปี 2564”

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ การพัฒนาโครงการวิจัย ปี 64 ณ ห…

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำ…

ปิดความเห็น บน พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ การพัฒนาโครงการวิจัย ปี 64 ณ ห…

"สมคิด" นั่งหัวโต๊ะประชุมซุปเปอร์บอร์ด นัดแรกเคาะกรอบงบประมาณด้านวิจัย ของหน่วยงาน อววน. ป…

"สมคิด" นั่งหัวโต๊ะป…

ปิดความเห็น บน "สมคิด" นั่งหัวโต๊ะประชุมซุปเปอร์บอร์ด นัดแรกเคาะกรอบงบประมาณด้านวิจัย ของหน่วยงาน อววน. ป…

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยา…

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สถาบันว…

ปิดความเห็น บน วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยา…

ขอเชิญร่วมเปลี่ยนกรอบโปรไฟล์ สถาปนา ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ

- ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้…

ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมเปลี่ยนกรอบโปรไฟล์ สถาปนา ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ

17 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ มจร วิทยาเขตแพร่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยฯ

17 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยพุท…

ปิดความเห็น บน 17 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ มจร วิทยาเขตแพร่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยฯ
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to