16 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลาก…

16 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยพุท…

ปิดความเห็น บน 16 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลาก…

14 สิงหาคม 2562 วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัย และพัฒนาโครงการวิจัย

วันพุธที่๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ …

ปิดความเห็น บน 14 สิงหาคม 2562 วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัย และพัฒนาโครงการวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาเขตอุบลราชธานี และวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช…

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ …

ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาเขตอุบลราชธานี และวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช…

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ“การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)”

ปิดความเห็น บน บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ“การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)”

วันที่​ 9 สิงหาคม​ ที่ผ่านมา ​พระสุธี​รัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้​อำนวยการ​สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์​ บรรยายเ…

วันที่​ 9 สิงหาคม​ ที่ผ่านมา ​…

ปิดความเห็น บน วันที่​ 9 สิงหาคม​ ที่ผ่านมา ​พระสุธี​รัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้​อำนวยการ​สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์​ บรรยายเ…

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นัดประชุมตรวจสอบรายงานการวิจัย ทั้งความก…

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยา…

ปิดความเห็น บน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นัดประชุมตรวจสอบรายงานการวิจัย ทั้งความก…
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to