กรอบนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สะท้อนผ่าน 4 มิติ

กรอบนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยกา…

ปิดความเห็น บน กรอบนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สะท้อนผ่าน 4 มิติ

ทุนวิจัยและนวัตกรรม 2563 จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง งบประมาณทั้งหมด 710 ล้าน ได้ยาก แข่งทั้งประเทศ ส่งภาย…

ทุนวิจัยและนวัตกรรม 2563 จำนวน…

ปิดความเห็น บน ทุนวิจัยและนวัตกรรม 2563 จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง งบประมาณทั้งหมด 710 ล้าน ได้ยาก แข่งทั้งประเทศ ส่งภาย…

นักวิจัย มจร ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการและพัฒนาโครงการวิจัย ครั้งที่ 1

นักวิจัย มจร ร่วมกับสถาบันวิจั…

ปิดความเห็น บน นักวิจัย มจร ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการและพัฒนาโครงการวิจัย ครั้งที่ 1

สำคัญมาก: 1. ทุนวิจัยและนวัตกรรม 2563 (ชุดที่ 1) ชื่อเดิม คือ ทุนมุ่งเป้า ที่เคยดูแลโดย คอบช. …ปั…

สำคัญมาก: 1. ทุนวิจัยและนวัตกร…

ปิดความเห็น บน สำคัญมาก: 1. ทุนวิจัยและนวัตกรรม 2563 (ชุดที่ 1) ชื่อเดิม คือ ทุนมุ่งเป้า ที่เคยดูแลโดย คอบช. …ปั…
ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to