เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word สำหรับเอกสารที่มีหน้าแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวกัน

[ad_1]

เทคนิคการใส่เลขหน้าใน Word สำหรับเอกสารที่มีหน้าแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวกัน

เทคนิคการใส่เลขหน้าของหน้าเอกสารแนวนอน หลายครั้งที่เรามีเอกสารที่เป็นหน้าตารางแล้วจัดหน้าเป็นแนวนอน พ….
[ad_2]

Source