สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมติดตามตรวจสอบและประเมินรายงานวิจัย (คลินิกวิจัย) ผ่านระบบออนไลน์ 29 พฤษภาคม 2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมติดตามตรวจสอบและประเมินรายงานวิจัย (คลินิกวิจัย) ผ่านระบบออนไลน์ 29 พฤษภาคม 2563 โดยมี พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานในการตรวจสอบและแนะนำการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยปีงบ 60-62 ของนักวิจัยที่ลงทะเบียนและส่งเข้ามาเพื่อร่วมประชุมผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ Google Meet ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัย ในช่วงสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จำนวน 17 เรื่องวิจัย  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น. ซึ่งมี โดยได้รับการตอบรับจากนักวิจัยและประสบผลสำเร็จในการใช้ระบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

การประชุมติดตามตรวจสอบและประเมินรายงานวิจัย (คลินิกวิจัย) ผ่านระบบออนไลน์ 29 พฤษภาคม 2563

กำหนดการลงพื้นที่ติดตามงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560-2562

  • นักวิจัยที่มีงานวิจัยค้าง  รายงานความก้าวหน้า ร่างสมบูรณ์ และร่างสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข) ตั้งแต่ปีงบฯ 2560 – 2562 ให้เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และนำเอกสารรายงานการวิจัย จำนวน 2 ฉบับ พร้อมกับบันทึกข้อความนำส่งเอกสาร เพื่อจะได้ตรวจสอบรายงานการวิจัยของท่าน ณ สถานที่ตามกำหนดนี้
  • หมายเหตุ! นักวิจัยที่จะนำรายงานการวิจัยไปตรวจสอบให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่พระมหาชุติภัค อภินนฺโท 082-5623545 เพื่อจัดทำบัญชีตรวจสอบเป็นข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินงานวิจัยต่อไป

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 วันนี้เ…

[ad_1]

📲รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563

👍วันนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยใช้เวลา 65 วัน จากศูนย์ 0️⃣ เป็นศูนย์0️⃣

🗓ครั้งสุดท้ายที่มีรายงานผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์📑 คือวันที่ 9 มีนาคม 2563 หลังจากนั้นมีการรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่ต่อเนื่องทุกวัน📊

🇹🇭 ประเทศไทย
😷ผู้ติดเชื้อสะสม 3,017 ราย ใน 68 จังหวัด (ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้)
▶️เสียชีวิตรวม 56 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

▶️รักษาหายป่วยแล้ว 2,844 ราย (94.27%) เพิ่มขึ้น 46 ราย

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,531 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (224), นนทบุรี (156), ยะลา (125), สมุทรปราการ (115), ชลบุรี (85), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) และ ปทุมธานี (39) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine ในจังหวัดต่างๆ รวม 90 ราย และอยู่ในศูนย์กักกัน 65 ราย

🔹ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเขื้อในกลุ่ม State Quarantine)
– มี 67 จังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อไว้รักษา
– ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อเลย จำนวน 10 จังหวัด
– ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 28 วันที่ผ่านมา จำนวน 49 จังหวัด
– ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 12 จังหวัด
– ยังมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 6 จังหวัด

📚ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

📄ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น

[ad_2]

Source

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564​ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)…

[ad_1]

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564​ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้แบ่งการให้รางวัล ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1.รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
2.รางวัลผลงานวิจัย
3.รางวัลวิทยานิพนธ์
4.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานฯ และเสนอผลงานเพื่อขอรับ รางวัลฯได้ที่เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ PDF ในระบบ ให้ครบถ้วน ระหว่างวันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2563
☎️0 2579 1370 – 9 ต่อ 506 – 509 ในวัน และเวลาราชการ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ rekm@nrct.go.th


[ad_2]

Source