การจัดการความรู้
การจัดการความรู้

การบรรยายหัวข้อ BCG : การขับเคลื่อนและการพัฒนานวัตกรรมสังคมวิถีใหม่ ในงานกิจกรรม 100 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
การจัดการความรู้

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมสามัคคีรังสรรค์ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี และระบบออนไลน์ Zoom

อ่านต่อ »
Scroll to Top