การประชุมตรวจวิจัย ปีงบ63 และงานวิจัยค้าง (ออนไลน์)

ลิงก์การประชุมตรวจวิจัย ปีงบ63 และงานวิจัยค้าง (ออนไลน์) | วันที่ 21-22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าระบบประชุม -> https://meet.google.com/tng-rygm-dju (รหัสห้อง : tng-rygm-dju)    

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อเรื่อง การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทย หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

นัดประชุม แจ้งคณะทำงาน กรรมการบริหารตำบล ชาวบ้าน บัณฑิตและนิสิต ทั้ง 5 ตำบล ประชุมออนไลน์ วันที่ 11 มกราคา 2564 เวลา 13.30

นัดประชุม แจ้งคณะทำงาน กรรมการบริหารตำบล ชาวบ้าน บัณฑิตและนิสิต ทั้ง 5 ตำบล ประชุมออนไลน์ วันที่ 11 มกราคา 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าระบบประชุม ผ่านระบบ Google Meet https://meet.google.com/pti-hxah-cki (รหัสห้อง pti-hxah-cki )

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมการพัฒนาโครงการวิจัยปี 64 เพิ่มเติม และปรับปรุงวิจัย ปี 65 (ออนไลน์) | วันที่ 3 มกราคม 2564

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมการพัฒนาโครงการวิจัยปี 64 เพิ่มเติม และปรับปรุงวิจัย ปี 65 (ออนไลน์) | วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม และมอบข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผนงานวิจัยให้กับอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วทั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และวิทยบริการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 96 ท่านผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet) เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระลอกใหม่ ที่กำลังเกิดในประเทศไทย