Clipลงพื้นที่แจกเจลนักเรียน ภายใต้ “โครงการวิจัยการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุข (พุทธ คริสต

[ad_1]

ประมวลภาพกิจกรรมแจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้นักเรียนในพื้นที่วิจัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุน โดย บริษัท ท้อปเทร็นด์แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทฯในเครือสหพัฒน์ฯและโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ

กิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนทางศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) โดย ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ และ คณะ สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ปีงบประมาณ 2563


Clipลงพื้นที่แจกเจลนักเรียน ภายใต้ “โครงการวิจัยการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุข (พุทธ คริสต

[ad_2]

Source