ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มจร ทุกท่าน! เข้าร่วมกลุ่มสาธารณะบนเฟซบุ๊กชื่อกลุ่ม “ก…

[ad_1]

 

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มจร ทุกท่าน! เข้าร่วมกลุ่มสาธารณะบนเฟซบุ๊กชื่อกลุ่ม “กิจกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร” และร่วมโพสต์รูปภาพ ข่าวสารต่าง ๆ ของกิจกรรมการวิจัยที่ท่านลงพื้นที่ ในทุก ๆ กิจกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ในนามนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://www.facebook.com/groups/3857834307582334

 

 


[ad_2]

Source

Loading

Scroll to Top