การประชุมตรวจวิจัย ปีงบ63 และงานวิจัยค้าง (ออนไลน์)

ลิงก์การประชุมตรวจวิจัย ปีงบ63 และงานวิจัยค้าง (ออนไลน์) | วันที่ 21-22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าระบบประชุม -> https://meet.google.com/tng-rygm-dju (รหัสห้อง : tng-rygm-dju)