ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 1 ตำบล 1 มหาลัย