ขอเชิญนักวิจัย ร่วมวิพากษ์วิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาจุฬา ระยะที่ 13 ประจำปี 2565-2569

ขอเชิญนักวิจัย ร่วมวิพากษ์วิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาจุฬา ระยะที่ 13 ประจำปี 2565-2569

ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom 3829951669 รหัส 1234 เวลา 13.00 เป็นต้นไป

“องค์กรแห่งการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพุทธบูรพาการเพื่อพัฒนาจิตใจ ปัญญา คุณธรรม และสังคมอย่างยั่งยืน”

ลิงก์ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานวิจัยผ่าน Zoom (ออนไลน์)
| วันที่ 27-28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.-17.00 น. | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 | https://zoom.us/j/3829951669

ร่าง กำหนดการ 27-28 ม.ค.65

Loading

# File File size Downloads
1 pdf ร่าง กำหนดการ 27-28 ม.ค.65 270 KB 99
Scroll to Top