นัดประชุมตรวจการขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ | วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์นัดประชุมตรวจการขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ นักวิจัยที่ส่งรายงานการวิจัยมาขอตำแหน่งทางวิชาการ ขอเชิญเข้ารับฟังในวันดังกล่าว | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669