ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 13

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

รับวุฒิบัตร

Loading

Scroll to Top